De Amazon Bestseller rank: een belangrijke metric op Amazon. Daarom lees je in deze blogpost alles over de Amazon Bestseller rank.

Wat is de Amazon bestseller rank?

De Amazon Bestsellers Rank, ook vaak aangeduid als Bestseller Rank, Bestsellerlijst en Amazon Sales Rank, is een cijfer op Amazon. Het wordt soms afgekort tot BSR. Het cijfer geeft aan hoe goed een product verkoopt ten opzichte van andere producten in dezelfde categorie.

Het product met de Bestseller rank van 1 is het best verkopende product uit die categorie, het product met de Bestseller rank 2 het één na best verkopend product etc.
Het is belangrijk om te vermelden dat de Bestseller rank per categorie berekend wordt. Een product kan echter wel in meerdere (sub)categorieën een Bestseller rank hebben.
Amazon Bestseller rank
Dit heren t-shirt heeft bijvoorbeeld in 2 categorieën een Bestseller rank.

    • In de categorie “Bekleidung” is de bestseller rank 14.424;
    • In de subcategorie “ Bekleidung > Herren > Tops & Shirts > T-Shirts“ is de Bestseller rank 616.

Hoe wordt de Amazon bestseller rank berekend?

Amazon geeft weinig informatie over de Bestseller rank, het is een soort Black box. We kunnen dus alleen aannames maken over de berekening van de Bestseller rank.

Het is duidelijk dat Amazon bij de berekening van de Bestseller rank, het aantal verkopen als uitgangspunt neemt (what’s in the name). Producten die nog nooit verkocht zijn hebben bijvoorbeeld geen Bestseller rank.

Het is echter onduidelijk over welke periode Amazon de Bestseller rank berekent. Tellen verkopen van 2 weken of 3 maanden geleden bijvoorbeeld nog mee? Ook is onduidelijk of aankopen die langer geleden zijn, minder zwaar meetellen voor de Bestseller rank. Bijvoorbeeld: telt een aankoop van 3 maanden geleden minder zwaar mee dan een aankoop van 2 weken geleden?

We helpen bedrijven met het vergroten van hun omzet op Amazon en we hebben vaak gezien dat de Bestseller rank op Amazon snel kan stijgen. Bijvoorbeeld door de inzet van Sponsored products. We zien ook dat een bestseller rank vaak geleidelijk daalt. Daarom denk ik dat recente aankopen zwaarder tellen maar dat verkopen uit het (recente) verleden wel meegenomen worden bij het berekenen van de Bestseller rank. Hoe recenter de aankoop, hoe meer invloed op de Bestseller rank.

Pro tip: de Bestseller rank wordt niet real-time berekend.

Waarom verspringt de Amazon Sales rank?

De Amazon Bestseller rank kan heel snel verspringen. Vooral omhoog en soms met wel 100.000-en plaatsen tegelijkertijd. Vaak zelfs met slechts een paar verkopen.
De Amazon Bestseller rank kan zo verspringen omdat je met een aantal verkopen echt beter presteert dan enorm veel producten die boven je staan. Maar dat is niet het enige.

Amazon berekent De Bestseller rank niet real-time. Hoe minder een product verkocht wordt, hoe minder vaak de Bestseller rank berekend wordt. Voor producten die een Sales rank boven de 1.000.000 hebben, berekent Amazon misschien maar 1 keer per week de Bestseller rank. Een aantal extra verkopen in die week kan dus een enorme boost in de Bestseller rank betekenen als Amazon die een week later weer berekent.

Amazon Bestseller rank update

Bijvoorbeeld: dit product had op 15 augustus een Bestseller ranking van 170.853. Een dag later was de Bestseller ranking 16.354. Meer dan 150.000 plaatsen hoger.

Bij producten met een hogere Bestseller rank, berekent Amazon de Bestseller rank vaker en wordt hij vaker geüpdatet.

Telt een bestseller rank voor een hoofproduct of subproduct?

Op Amazon kan je een hoofdproduct met meerdere subproducten listen. Bijvoorbeeld 1 jas in 5 maten. De 5 maten worden dan subproducten (variaties / child-products) van het hoofdproduct (parent-product). Hoe berekent Amazon dan de Bestseller rank?

Het antwoord is: het hangt ervan af.

Bij bepaalde categorieën (bijvoorbeeld Bekleidung) hebben alle varianten dezelfde Bestseller rank. De Bestseller rank wordt dus duidelijk gebaseerd op de verkopen van alle varianten van het hoofdproduct. Bij andere categorieën (bijvoorbeeld Küche & Haushalt) hebben alle subproducten een verschillende Bestseller rank. De Bestseller rank wordt in deze categorie dus op subproduct bepaalt.

Wat kan je met de Amazon Sales rank?

Nieuwe verkopers kunnen de Amazon Bestseller rank gebruiken om te kijken of er vraag is naar het product. Heeft een vergelijkbaar product een goede Bestseller rank? Dan weet je dat er vraag naar het product is.

Voor bestaande verkopers is de Amazon Bestseller rank ook enorm waardevol. Het is bij uitstek het cijfer waarmee je jezelf kan benchmarken t.o.v. de concurrentie. Heeft de concurrent een betere Bestseller rank? Dan weet je dat er nog ruimte is om meer te verkopen. De volgende stap is dan de concurrentie analyseren en vanuit daar je eigen producten op Amazon optimaliseren.

Hoe kan ik mijn Besteller rank verbeteren?

De belangrijkste vraag: hoe kan je de Bestseller rank verbeteren? Het meest simpele antwoord is: meer verkopen. Maar hoe zorg je voor meer verkopen? Een goede vraag.

Die vraag kan ik in deze blogpost niet beantwoorden. Simpelweg omdat het van de situatie afhangt. Zaken waaraan je bijvoorbeeld kan denken zijn: Listing optimaliseren zodat je meer traffic en/of hogere conversie krijgt. Off-Amazon marketing inzetten zodat je meer traffic naar je producten op Amazon trekt. Marketing op Amazon, bijvoorbeeld met Sponsored Products (al dan niet met hulp van een sponsored products expert), zodat je meer gerichte traffic naar je product trekt.

Nog vragen?

Heb je nog vragen over de Bestseller rank? Kan je wel wat hulp gebruiken bij succesvol verkopen op Amazon? Neem dan contact met ons op!